produkt

  • DAM1 Series Electronic Type Moulded Case Circuit Breaker(MCCB)

    DAM1-serie elektronisk type afskærmet afbryder (MCCB)

    Afbrydere med elektronisk overstrøm frigivelse :
    Funktionen, der diskriminerer elektroniske afbrydere fra termomagnetiske afbrydere, er at kontrollere overstrømsudgivelser med elektronisk er kredsløb. Elektronisk styring udføres via mikroprocessor. Under design af det elektroniske kredsløb er der taget hensyn til de værste muligheder for at støde på i drift. I høje kredsløbsstrømme er der sikret direkte åbning uden at bruge elektronisk kredsløb. På denne måde er muligheden for svigt i det elektroniske kredsløb elimineret. -Maksimum, minimum, gennemsnit osv. Værdier for den trukkede strøm ved forskellige tidsintervaller (dag-nat) kan tages. Vurderede og øjeblikkelige åbningsstrømjusteringsområder for elektroniske afbrydere er ret brede. Denne funktion giver mulighed for bred anvendelse af afbryderen. Desuden påvirkes elektroniske afbrydere ikke af omgivelsestemperaturer.